برند فروشي،ثبت و خريد و فروش برند تجاري09123707174 + 02144283672

برند فروشي، 09123707174 ثبت و خريد و فروش برند تجاري، علامت تجاري

برند فروشي, خريد و فروش برند, ثبت برند, برند آماده، خريد برند آماده، فروش برند آماده، ثبت علائم تجاري, ثبت شركت, ثبت آرم, ثبت لوگو, ثبت نشان تجاري, خريد و فروش نشان تجاري, ثبت ايده هاي صنعتي, ثبت طرح هاي شخصي ثبت, خريد و فروش برند و علائم تجاري 09123707174registration,Buy Brand,Brand retail

۲۲۷ بازديد
نام تجاري و علامت تجاري خود را به فروش رسانيد:

09123707174
02144283672

شما ميتوانيد براحتي نام تجاري خود را با سپردن آن به ما در كمترين زمان و با قيمتي مناسب بفروش رسانيد.
شماميتوانيد با ثبت چندين نام تجاري علاوه بر در اختيار داشتن چندين نام تجاري براي محصولات متنوع خود نام هاي تجاري مازاد خود را بفروش رسانده و علاوه بر جبران هزينه هاي ثبتي، سود خوبي را نيز بدست آوريد.

نقل و انتقال نام تجاري خيلي راحت و آسان بوده و مدت زمان كوتاهي بطول مي انجامد.

مراحل نقل و انتقال نام تجاري:

استعلام دفترخانه اسنادرسمي از اداره ثبت علائم تجاري جهت بلامانع بودن و صحت نام تجاري مورد نظر

امضاي صلحنامه انتقال قطعي نام تجاري در دفترخانه اسناد رسمي

چاپ آگهي نقل وانتقال در روزنامه رسمي كشور

نحوه دريافت و پرداخت وجوه نقل و انتقال:

ابتدا 10% قرارداد بعنوان پيش پرداخت جهت انعقاد قراترداد و دريافت استعلام


مابقي مبلغ در دفتر اسناد رسمي هنگام امضاي سند نقل و انتقال

كميسيون نقل و انتقال:

به ميزان 10 درصد مبلغ قرارداد بعنوان كميسيون تعلق ميگيرد
چگونگي سپردن نام تجاري جهت فروش:

با ارسال تصوير روزنامه رسمي و گواهي ثبت نام تجاري، علامت تجاري شما جهت فروش در معرض ديد مشتريان قرار خواهد گرفت

جهت ديدن ليست برندهاي فروشي ميتوانيد از سايت ما ديدن فرماييد

www.iranbc.ir

خريد فروش برند تجاري، خريد و فروش علامت تجاري

۴۳۲ بازديد

ثبت علامت تجاري توسط وكلاي پايه يك دادگستري، خريد و فروش برند تجاري،علامت تجاري خود را براي فروش به ما بسپاريد

نام تجاري و علامت تجاري خود را به فروش رسانيد:

09123707174 + 44283672  021

 
شما ميتوانيد براحتي نام تجاري خود را با سپردن آن به ما در كمترين زمان و با قيمتي مناسب بفروش رسانيد.

شماميتوانيد با ثبت چندين نام تجاري علاوه بر در اختيار داشتن چندين نام تجاري براي محصولات متنوع خود نام هاي تجاري مازاد خود را بفروش رسانده و علاوه بر جبران هزينه هاي ثبتي، سود خوبي را نيز بدست آوريد.

نقل و انتقال نام تجاري خيلي راحت و آسان بوده و مدت زمان كوتاهي بطول مي انجامد.

مراحل نقل و انتقال نام تجاري:

استعلام دفترخانه اسنادرسمي از اداره ثبت علائم تجاري جهت بلامانع بودن و صحت نام تجاري مورد نظر

امضاي صلحنامه انتقال قطعي نام تجاري در دفترخانه اسناد رسمي

چاپ آگهي نقل وانتقال در روزنامه رسمي كشور

نحوه دريافت و پرداخت وجوه نقل و انتقال:

ابتدا 10% قرارداد بعنوان پيش پرداخت جهت انعقاد قراترداد و دريافت استعلام


مابقي مبلغ در دفتر اسناد رسمي هنگام امضاي سند نقل و انتقال

كميسيون نقل و انتقال:

به ميزان 10 درصد مبلغ قرارداد بعنوان كميسيون تعلق ميگيرد
چگونگي سپردن نام تجاري جهت فروش:

با ارسال تصوير روزنامه رسمي و گواهي ثبت نام تجاري، علامت تجاري شما جهت فروش در معرض ديد مشتريان قرار خواهد گرفت

جهت ديدن ليست برندهاي فروشي ميتوانيد از سايت ما ديدن فرماييد

http://www.iranbc.ir 

 آرم،طرح صنعتي،ثبت بين المللي علامت تجاري،ثبت بين المللي توسط سيستم مادريد،سيستم مادريد،ثبت بيت المللي برند،ثبت بين المللي لوگو،ثبت بين المللي آرم،ثبت طرح صنعتي،مدارك لازم جهت ثبت طرح صنعتي،ثبت شركت،مدارك لازم جهت ثبت شركت،ثبت شركت تعاوني،ثبت شركت سهامي خاص،ثبت شركت سهامي عام،مدارك لازم جهت ثبت شركت تعاوني،مدارك لازم جهت ثبت شركت سهامي خاص،مدارك لازم جهت ثبت سهامي عام،ثبت موسسه،مدارك لازم جهت ثبت موسسه،ثبت موسسه غير تجاري،مدارك لازم جهت ثبت موسسه غير تجاري،طرح شبنم،ثبت طرح شبنم،مدارك لازم جهت ثبت طرح شبنم،كالاهاي مشمول طرح شبنم،كارت بازرگاني،ثبت كارت بازرگاني،مدارك لازم جهت ثبت كارت بازرگاني


ثبت نام تجاري، ثبت علامت تجاري ، ثبت علائم تجاري ، ثبت اسم تجاري، ثبت برند تجاري، ثبت لوگو، ثبت نام تجاري در ايران، ثبت نام تجاري محصول، ثبت نام تجاري كالا، مراحل ثبت نام تجاري، سازمان ثبت نام تجاري، اظهارنامه ثبت نام تجاري، فرم ثبت نام تجاري، اداره ثبت نام تجاري، هزينه ثبت نام تجاري، مدارك ثبت نام تجاري، شرايط ثبت نام تجاري، آدرس اداره ثبت نام تجاري، سامانه ثبت نام تجاري، نحوه ثبت نام تجاري، ثبت نام تجاري شركت ، ثبت نام تجاري بين المللي ، ثبت نام صنعتي، ثبت نام تجاري در سيستم مادريد، ثبت نام تجارتي، ثبت علامت تجاري در ايران، ثبت علامت تجاري محصول، ثبت علامت تجاري كالا، مراحل ثبت علامت تجاري، سازمان ثبت علامت تجاري، اظهارنامه ثبت علامت تجاري، فرم ثبت علامت تجاري، اداره ثبت علامت تجاري، هزينه ثبت علامت تجاري، مدارك ثبت علامت تجاري، شرايط ثبت علامت تجاري، آدرس اداره ثبت علامت تجاري، سامانه ثبت علامت تجاري، نحوه ثبت علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شركت، ثبت علامت تجاري بين المللي ، ثبت علامت صنعتي، ثبت علامت تجاري در سيستم مادريد، ثبت علامت تجارتي، ثبت برند تجاري در ايران، ثبت برند تجاري محصول، ثبت برند تجاري كالا، مراحل ثبت برند تجاري، سازمان ثبت برند تجاري، اظهارنامه ثبت برند تجاري، فرم ثبت برند تجاري، اداره ثبت برند تجاري، هزينه ثبت برند تجاري، مدارك ثبت برند تجاري، شرايط ثبت برند تجاري، آدرس اداره ثبت برند تجاري، سامانه ثبت برند تجاري، نحوه ثبت برند تجاري، ثبت برند تجاري شركت ، ثبت برند تجاري بين المللي ، ثبت برند صنعتي، ثبت برند تجاري در سيستم مادريد، ثبت برند تجارتي، ثبت علائم تجاري در ايران، ثبت علائم تجاري محصول، ثبت علائم تجاري كالا، مراحل ثبت علائم تجاري، سازمان ثبت علائم تجاري، اظهارنامه ثبت علائم تجاري، فرم ثبت علائم تجاري، اداره ثبت علائم تجاري، هزينه ثبت علائم تجاري، مدارك ثبت علائم تجاري، شرايط ثبت علائم تجاري، آدرس اداره ثبت علائم تجاري، سامانه ثبت علائم تجاري، نحوه ثبت علائم تجاري، ثبت علائم تجاري شركت ، ثبت علائم تجاري بين المللي ، ثبت علائم صنعتي، ثبت علائم تجاري در سيستم مادريد، ثبت علائم تجارتي، ثبت اسم تجاري در ايران، ثبت اسم تجاري محصول، ثبت اسم تجاري كالا، مراحل ثبت اسم تجاري، سازمان ثبت اسم تجاري، اظهارنامه ثبت اسم تجاري، فرم ثبت اسم تجاري، اداره ثبت اسم تجاري، هزينه ثبت اسم تجاري، مدارك ثبت اسم تجاري، شرايط ثبت اسم تجاري، آدرس اداره ثبت اسم تجاري، سامانه ثبت اسم تجاري، نحوه ثبت اسم تجاري، ثبت اسم تجاري شركت ثبت اسم تجاري بين المللي ، ثبت اسم صنعتي، ثبت اسم تجاري در سيستم مادريد، ثبت اسم تجارتي، ثبت لوگو تجاري در ايران، ثبت لوگو تجاري محصول، ثبت لوگو تجاري كالا، مراحل ثبت لوگو تجاري، سازمان ثبت لوگو تجاري، اظهارنامه ثبت لوگو تجاري، فرم ثبت لوگو تجاري، اداره ثبت لوگو تجاري، هزينه ثبت لوگو تجاري، مدارك ثبت لوگو تجاري، شرايط ثبت لوگو تجاري، آدرس اداره ثبت لوگو تجاري، سامانه ثبت لوگو تجاري، نحوه ثبت لوگو تجاري، ثبت لوگو تجاري شركت ، ثبت لوگو تجاري بين المللي ، ثبت لوگو صنعتي، ثبت لوگو تجاري در سيستم مادريد، ثبت لوگو ، تجارتي،برند لباس،تاپ برند، نام برند،برندها،انواع برند،برندهاي معروف،دانشگاه برند، برند برتر،نام هاي تجاري

 

مدارك لازم جهت ثبت علامت تجاري

۴۸۲ بازديد

ثبت علامت تجاري ;توسط وكلاي پايه يك دادگستري، خريد و فروش برند تجاري،علامت تجاري خود را براي فروش به ما بسپاريد

09123707174 + 44283672  021

www.iranbc.ir

مدارك مورد نياز جهت ثبت علامت تجاري براي اشخاص حقيقي

 1-    تصوير برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي و كدپستي 10رقمي
2-    ارائه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد يا پروانه كسب برابر اصل شده يا نامه ايي از واحد يا صنف مربوطه مبني بر ارائه خدمات جهت اداره ثبت علائم تجاري
3-    امضاي وكالتنامه
4-    تصوير علامت تجاري مورد نظر به ابعاد 8*8 سانتيمتر به تعداد 15 عدد و توضيح در برگي جداگانه درخصوص علامت و توصيف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت
5-    كارت بازرگاني بنام شخص دارنده جواز (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين و يا غير فارسي باشد)
 
مدارك مورد نياز ثبت علامت تجاري براي اشخاص حقوقي يا شركتها

1-       ارائه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد يا پروانه كسب برابر اصل شده
2-       تصوير اولين روزنامه رسمي شركت(آگهي تاسيس)و روزنامه رسمي آخرين تغييرات هيات مديره شركت (دوره آن منقضي نشده باشد.)
3-      تصوير برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضاي اوراق بهادار شركت و كدپستي 10رقمي
4-       كارت بازرگاني برابر اصل شده شناسنامه شخص حقوقي(در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين باشد)
5-       تصوير علامت تجاري مورد نظر به ابعاد 8*8 سانتيمتر به تعداد 15 عدد و توضيح در خصوص علامت و توصيف
6-        امضاي وكالتنامه توسط دارندگان حق امضاي مجاز اوراق بهادار و مهر شركت
    علامت تجاري،ثبت علامت،ثبت علامت تجاري،ثبت علايم تجاري،ثبت علائم تجاري،ثبت برند،ثبت لوگو،ثبت آرم،ثبت برند تجاري،ثبت لوگو تجاري،ثبت آرم تجاري،مدارك لازم جهت علامت تجاري،مدارك لازم جهت ثبت علايم تجاري،مدارك لازم جهت ثبت علائم تجاري،مدارك لازم جهت ثبت برند،مدارك لازم جهت ثبت لوگو،مدارك لازم جهت ثبت آرم،طرح صنعتي،ثبت بين المللي علامت تجاري،ثبت بين المللي توسط سيستم مادريد،سيستم مادريد،ثبت بيت المللي برند،ثبت بين المللي لوگو،ثبت بين المللي آرم،ثبت طرح صنعتي،مدارك لازم جهت ثبت طرح صنعتي،ثبت شركت،مدارك لازم جهت ثبت شركت،ثبت شركت تعاوني،ثبت شركت سهامي خاص،ثبت شركت سهامي عام،مدارك لازم جهت ثبت شركت تعاوني،مدارك لازم جهت ثبت شركت سهامي خاص،مدارك لازم جهت ثبت سهامي عام،ثبت موسسه،مدارك لازم جهت ثبت موسسه،ثبت موسسه غير تجاري،مدارك لازم جهت ثبت موسسه غير تجاري،برند لباس،تاپ برند، نام برند،برند برها،انواع برند،برندهاي معروف،دانشگاه برند، برند برتر،نام هاي تجاري،،ثبت طرح شبنم،مدارك لازم جهت ثبت طرح شبنم،كالاهاي مشمول طرح شبنم،كارت بازرگاني،ثبت كارت بازرگاني،مدارك لازم جهت ثبت كارت بازرگاني

  ثبت نام تجاري، ثبت علامت تجاري ، 09123707174,ثبت علائم تجاري ، ثبت اسم تجاري، ثبت برند تجاري، ثبت لوگو، ثبت نام تجاري در ايران، ثبت نام تجاري محصول، ثبت نام تجاري كالا، مراحل ثبت نام تجاري، سازمان ثبت نام تجاري، اظهارنامه ثبت نام تجاري، فرم ثبت نام تجاري، اداره ثبت نام تجاري، هزينه ثبت نام تجاري، مدارك ثبت نام تجاري، شرايط ثبت نام تجاري، آدرس اداره ثبت نام تجاري، سامانه ثبت نام تجاري، نحوه ثبت نام تجاري، ثبت نام تجاري شركت ، ثبت نام تجاري بين المللي ، ثبت نام صنعتي، ثبت نام تجاري در سيستم مادريد، ثبت نام تجارتي، ثبت علامت تجاري در ايران، ثبت علامت تجاري محصول، ثبت علامت تجاري كالا، مراحل ثبت علامت تجاري، سازمان ثبت علامت تجاري، اظهارنامه ثبت علامت تجاري، فرم ثبت علامت تجاري، اداره ثبت علامت تجاري، هزينه ثبت علامت تجاري، مدارك ثبت علامت تجاري، شرايط ثبت علامت تجاري، آدرس اداره ثبت علامت تجاري، سامانه ثبت علامت تجاري، نحوه ثبت علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شركت، ثبت علامت تجاري بين المللي ، ثبت علامت صنعتي، ثبت علامت تجاري در سيستم مادريد، ثبت علامت تجارتي، ثبت برند تجاري در ايران، ثبت برند تجاري محصول، ثبت برند تجاري كالا، مراحل ثبت برند تجاري، سازمان ثبت برند تجاري، اظهارنامه ثبت برند تجاري، فرم ثبت برند تجاري، اداره ثبت برند تجاري، هزينه ثبت برند تجاري، مدارك ثبت برند تجاري، شرايط ثبت برند تجاري، آدرس اداره ثبت برند تجاري، سامانه ثبت برند تجاري، نحوه ثبت برند تجاري، ثبت برند تجاري شركت ، ثبت برند تجاري بين المللي ، ثبت برند صنعتي، ثبت برند تجاري در سيستم مادريد، ثبت برند تجارتي، ثبت علائم تجاري در ايران، ثبت علائم تجاري محصول، ثبت علائم تجاري كالا، مراحل ثبت علائم تجاري، سازمان ثبت علائم تجاري، اظهارنامه ثبت علائم تجاري، فرم ثبت علائم تجاري، اداره ثبت علائم تجاري، هزينه ثبت علائم تجاري، مدارك ثبت علائم تجاري، شرايط ثبت علائم تجاري، آدرس اداره ثبت علائم تجاري، سامانه ثبت علائم تجاري، نحوه ثبت علائم تجاري، ثبت علائم تجاري شركت ، ثبت علائم تجاري بين المللي ، ثبت علائم صنعتي، ثبت علائم تجاري در سيستم مادريد، ثبت علائم تجارتي، ثبت اسم تجاري در ايران، ثبت اسم تجاري محصول، ثبت اسم تجاري كالا، مراحل ثبت اسم تجاري، سازمان ثبت اسم تجاري، اظهارنامه ثبت اسم تجاري، فرم ثبت اسم تجاري، اداره ثبت اسم تجاري، هزينه ثبت اسم تجاري، مدارك ثبت اسم تجاري، شرايط ثبت اسم تجاري، آدرس اداره ثبت اسم تجاري، سامانه ثبت اسم تجاري، نحوه ثبت اسم تجاري، ثبت اسم تجاري شركت ثبت اسم تجاري بين المللي ، ثبت اسم صنعتي، ثبت اسم تجاري در سيستم مادريد، ثبت اسم تجارتي، ثبت لوگو تجاري در ايران، ثبت لوگو تجاري محصول، ثبت لوگو تجاري كالا، مراحل ثبت لوگو تجاري، سازمان ثبت لوگو تجاري، اظهارنامه ثبت لوگو تجاري، فرم ثبت لوگو تجاري، اداره ثبت لوگو تجاري، هزينه ثبت لوگو تجاري، مدارك ثبت لوگو تجاري، شرايط ثبت لوگو تجاري، آدرس اداره ثبت لوگو تجاري، سامانه ثبت لوگو تجاري، نحوه ثبت لوگو تجاري، ثبت لوگو تجاري شركت ، ثبت لوگو تجاري بين المللي ، ثبت لوگو صنعتي، ثبت لوگو تجاري در سيستم مادريد، ثبت لوگو ، تجارتي،برند لباس،تاپ برند، نام برند،برندها،انواع برند،برندهاي معروف،دانشگاه برند، برند برتر،نام هاي تجاري

 

راهنماي ثبت اسم تجاري

۴۸۵ بازديد

راهنماي ثبت علامت تجاري صنعتي يا خدماتي

09123707174 + 44283672   021


نشانه هايي هستند كه براي معرفي كالاها و محصولات صنعتي و يا خدماتي از لحاظ كيفيت و ضمانت جنس آنها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين علائم ممكن است اسامي مركب شامل نقش تصوير و كلمه بوده يا به صورت تفنني (فانتزي) مانند ادكلن عقرب يا به صورت اسم منطقه وشهر (عسل سبلان اردبيل) و بالاخره به شكل علامت و ترسيمات برچسب اتيكيت و يا آهنگ مخصوص و غيره باشد.

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي

1-    تصوير برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي و كدپستي 10رقمي

2-    ارائه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد يا پروانه كسب برابر اصل شده يا نامه ايي از واحد يا صنف مربوطه مبني بر ارائه خدمات جهت اداره ثبت علائم تجاري

3-    امضاي وكالتنامه

4-    تصوير علامت مورد نظر به ابعاد 8*8 سانتيمتر به تعداد 15 عدد و توضيح در برگي جداگانه درخصوص علامت و توصيف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت

5-    كارت بازرگاني بنام شخص دارنده جواز (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين و يا غير فارسي باشد)

مدارك مورد نيازبراي اشخاص حقوقي يا شركتها

1-       تصوير اولين روزنامه رسمي شركت(آگهي تاسيس)

2-       تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات هيات مديره شركت (دوره آن منقضي نشده باشد.)

3-       امضاي وكالتنامه توسط دارندگان حق امضاي مجاز اوراق بهادار و مهر شركت

4-       تصوير برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي و كدپستي 10رقمي

5-       تصوير علامت مورد نظر به ابعاد 8*8 سانتيمتر به تعداد 15 عدد و توضيح در خصوص علامت و توصيف

6-        كارت بازرگاني برابر اصل شده شناسنامه (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين باشد) قابل ذكر است كارت بازرگاني دقيقا بايد بنام دارنده جواز ك

7-       ارائه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد يا پروانه كسب برابر اصل شده


ماده ١ قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات در تعريف علامت تجارتي مقرر مي دارد:(علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش - تصوير - رقم - حرف - عبارت - مهر - لفاف و غيره آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يا فلاحتي اختيار مي شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود.

از ماده فوق مستفاد مي شود كه نوع علامت جنبه حصري ندارد بلكه با توجه به ابتكار از افراد براي شناسايي محصولات واحدهاي توليدي صنعتي يا خدماتي مانند حمل ونقل زميني هوايي يا دريايي به صورت كلمات حروف ارقام تصاوير افراد عادي يا دانشمندان ويا به صورت آهنگ باشد.
علامت تجارتي نه تنها بايد با ساير علائم تجارتي تمايز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس كالا نيز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد بلكه بايد توام با ابتكار و نوآوري ترسيم و تنظيم گردد و از اسامي عام وگمراه كننده در علامت استفاده نشود مثلا كلمه (شكر) را كه عام و ويژه كالا و جنس خاص است نمي توان به عنوان علامت انتخاب نمود.

اول - خصوصيات علامت تجارتي
علامت تجارتي بايد جديد ابتكاري و قابل انتقال بوده و گمراه كننده نباشد.

١- جديد بودن علامت تجارتي
منظور اين مي باشد كه علامت مورد استفاده بر روي محصول كه براي ثبت ارائه مي شود از حيث شكلي بايد جديد بوده و سابقه ثبت واستعمال توسط ديگران را نداشته باشد. در علائم مركب ممكن است در اجزا دو علامت مركب از يك كلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزاي ديگر يكسان و مشابه نباشند به نحوي كه جز مشترك و مشابه دو علامت ميان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوي را فراهم سازد.
شايان ذكر است كه با توجه به جدول طبقه بندي كالا هرگاه براي نوعي كالاي مشخص علامتي از طبقه اي خاص استفاده شود شخص ديگري كه پس از انتخاب علامت مذكور بخواهد براي كالاي خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلي استفاده كند با ممنوعيت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهدشد.

٢- ابتكاري بودن علامت تجارتي
از خصوصيات ديگر علامت تجارتي ابتكاري بودن آن است يعني علامت بايد توام با طراحي و ظرايف شكلي باشد اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمايت نمي كند و آثار خوب تجارتي يك علامت ابتكاري را در بر نمي گيرد . از طرفي ديگر ابتكاري بود ن علامت تجارتي ايجاب مي كند اسامي عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره اينكه به كار بردن خطوط هندسي به شكل لوزي يا دايره و نيز انتخاب ارقام كه نشانگر كيفيت جنس باشد جنبه ابتكاري ندارد ولي اگر ارقام مورد استفاده با نوع كالا متمايز باشد براي استفاده به عنوان علامت خالي از اشكال خواهد بود.(مانند: عطر شماره ١١٤).

٣- عدم ايجاد اشتباه در نظر مشتري
علامت تجارتي نبايد طوري ترسيم گردد كه در نظر مشتري ايجاد اشتباه كرده و وي را در تشخيص و تمييز علائم تجارتي ديگر كه قدري با هم مشابهت دارند دچار سردرگمي و انتخاب نادرست كند. ايجاد اشتباه در نظر مشتري گاه ممكن است با انتخاب نام منطقه اي خاص به عنوان علامت تجارتي براي كالايي مشخص كه در اصل بين كالا و آن منطقه ارتباطي وجود ندارد صورت پذيرد به نحوي كه مصرف كننده به تصور اينكه كالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع مبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خريد كالا گمراه گردد.

٤- قابليت نقل و انتقال علامت تجارتي
با توجه به ماده ١٢ قانون ثبت و علائم و اختراعات كه مقرر مي دارد: (علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد) مستفاد مي شود كه علامت تجارتي قابل انتقال است. اما براي آن كه اين انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقي گردد. نحوه انتقال علامت از صاحب قبلي به صاحب جديد بايد به ثبت برسد.

ماده ١٤ آيين نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نيز در اين مورد چنين مي گويد:


(تغييرات مربوط به علامت يا طبقه كالا يا صاحب علامت همچنين مربوط به تغييرات نشاني و تابيعيت و نماينده قانوني او در ايران رسميت نخواهد داشت مگر اينكه در ايران به ثبت رسيده باشد. ثبت اين تغييرات در روي صفحه مخصوص علامت مربوط به عمل خواهد آمد ثبت تغييرات به موجب اظهارنامه رسمي به امضا صاحب علامت يا نماينده قانوني او به عمل خواهد آمد...)
شايان ذكر است كه به موجب آيين نامه مذكور اظهارنامه در٣ نسخه تنظيم شده و شماره ثبت علامت در ايران نام اقامتگاه و تابعيت مالك جديد و بالاخره نام و نشاني نماينده قانوني او درايران نوشته مي شود. ضمنا اداره مالكيت صنعتي همچنان كه عهده دار مراحل تقاضاي ثبت اوليه علامت مي باشد رسيدگي و نقل و انتقال علامت تجارتي را نيز اقدام مي نمايد. در صورتيكه نقل وانتقال علامت تجارتي با سند عادي يا رسمي صورت گرفته باشد متقاضي بايد به هنگام ثبت انتقال علامت مدارك مزبور را نيز به اظهارنامه خود ضميمه نمايد و چنانچه علامتي در خارج از كشور به ثبت رسيده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور به ايران انتقال دهد مكلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج ازكشور را به اظهارنامه خود پيوست نمايد. (مستفاد از تبصره ماده ١٨ آ.ق.ث.ع.و.ا).

دوم - انواع علائم تجاري
انتخاب و ثبت علامت تجارتي تابع شرايط خاصي است كه در قوانين كشورهاي مختلف با توجه به عرف جامعه عفت عمومي اخلاق حسنه مصالح كشور و رعايت مسائل مذهبي و اخلاقي محدوديت هايي براي آن پيش بيني شده است.

در اين قسمت ضمن بررسي علائم ممنوع انواع علامت تجارتي را با در نظر گرفتن موارد فوق بيان مي داريم:
١- علائم ممنوع
به موجب ماده ٥ قانون ثبت علائم و اختراعات زيرممنوع است:
- پرچم مملكتي ايران و هر پرچمي كه دولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند.
- علامت هلال احمر - نشانها - انگ هاي دولت ايران
- پرچم رسمي ايران با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار الله اكبر
- كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل دولتي وامثال آن
- علامت موسسات رسمي مانندهلال احمرو صليب احمر و نظاير آن.
- علائمي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت باشد.

٢- علائم تجارتي صنعتي و خدماتي
درماده ١ ق.ث.ع.و.ا. علامت تجارتي درمعناي عام آن به كار رفته است و شامل هر گونه نشانه اي كه براي امتياز و تشخيص محصولات تجارتي و صنعتي و خدماتي و بالاخره محصولات مربوط به صنعتگران تجار و كشاورزان استعمال مي شود.مثلا ((شهروند)) كه علامت تجارتي فروشگاه شهروند است برروي كليه اشيا فروشگاه مزبور الصاق مي شود . علامت ممكن است برروي محصولات كارخانه نصب شود مانند : شربت سرفه (اكسپكتورانت) كه برروي محصول الصاق مي گردد. علات صنعتي نشانگر محصول معين و جنس آن ميباشد مانند محصولات بهداشتي (داروگر). همچنين ممكن است علامت صنعتي كارخانه اي متعددباشد. شايان ذكر است كه علائم صنعتي محصولات موجب تشخيص تمييز كالاهاي مشابه اما با توليدمتفاوت ميگردد. مانند : (صابون نخل و زيتون) . درضمن موسسات خدماتي - تجارتي نيز براي ارائه بهتر خدمات به مشتريان و جذب مشتري علامت صنعتي انتخاب مي نمايند. مثلا مي توان درمورد خدمات حمل و نقل كلمه (هما) و از خدمات قاليشويي كلمه (شربت اوغلي) را به عنوان علامت تجاري نام برد.

٣- علائم فردي جمعي ساده مركب يا صوتي و تصويري
علائم فردي براي اشخاص معين حقيقي يا حقوقي استعمال مي شود. و مشخص كننده محصولات تجارتي متعلق به آنها مي باشد مانند (ارج) اما علائم جمعي براي تمييز محصولات معين يا اشخاص تهيه كننده از آنها استفاده مي شود مانند(سبلان) كه براي تشخيص و تمييز (عسل) آن منطقه (به طور كلي و بدون توجه به شخص معين ) از محل ديگر مي باشد و يا قالي كرمان كه از علائم جمعي است.
علامت ساده ممكن از ١ با چند كلمه يا حرف تشكيل شود مانند (١ و ١) و يا به صورت نقش و تصوير باشد مانند علامت (سوسمار) بر روي مداد .
در علامت مركب معمولا كلمه و نقش باهم به صورت تركيبي استفاده مي شوند . همچنين علامت ممكن است به صورت تصويري باشد مانند: منظره طبيعي كوه (سبلان ) يا كوه (دماوند) براي تبليغ آب معدني و عكس دانشمندي همچون (پاستور) براي تبليغ دارو.
علامت ممكن است به صورت صوتي و غير مادي معرفي گردد مانند آهنگ هاي موسيقي براي تبليغ كالا كه از راديو يا تلويزيون و گاهي هم به همراه شعر پخش ميشود.
سوم - اسم تجارتي
به موجب ماده ٥٧٦ ق.ت. ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه ثبت آن الزامي شناخته شود . بدين ترتيب تاجر مي تواند براي معرفي كالاي خود از اسم تجارتي استفاده كند . گاهي نام تجارتي كالا با اسم تجارتي يا علامت ساخت آن ادغام و به يك شكل شده و براي شناساندن خود محصول به كار مي رود به عنوان مثال محصول ( آدامس ) كه در آن نام تاجر به عنوان اسم تجارتي استفاده شده و در عين حال محصول را نيز معرفي مي كند و اين نوع علامت را در انگليسي و درفرانسه ناميده اند. به هر حال ممكن است اسم تجارتي غير از نام تاجر باشد مانند فروشگاه گل ياس .
انتخاب اسم تجارتخانه نبايد به نحوي باشد كه مشتريان را در تشخيص كالا گمراه كند . همچنين اسم تجارتي ثبت شده به نام ديگري را نمي توان انتخاب و استفاده كرد حتي اگر با نام خانوادگي استفاده كننده اخير يكسان باشد ( مستفاد از مواد ٥٧٧ و ٥٧٨ ق.ت.) . اسم تجارتي قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت ٥ سال مي باشد .
(مستفاد از مواد ٥٧٩ و٥٨٠ ق.ت.) .
ثبت اسم تجارتي مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامي است : به عبارت ديگر متقاضي ثبت با تنظيم اظهارنامه و طي تشريفات مربوط به ثبت و آگهي ثبت علامت را به وسيله اداره ثبت اعلام مي نمايد تا بدين وسيله اشخاص ذينفع با اطلاع از موضوع عند اللزوم اعتراض به ثبت اسم تجارتي مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استيفا نمايند .
ثبت تجارتي ها نبايد با ثبت اسم تجارتي اشتباه كرد زيرا ثبت نام تاجر با فوت يا حجر تغيير مي يابد ولي اسم تجارتي با بقاي خود نشانگر ادامه كار موسسه يا تجارتخانه مي باشد . ماده ٥٨٢ ق.ت.مقرر ميدارد: (وزارت ادليه به موجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوط به اسم تجارتي را معين خواهد كرد. دراين زمينه دراجراي مواد ٥٢٨ و ٥٨٥ ق.ت. طرح اصلاحي آيين نامه ثبت شركتها مصوب ١٣٤٠ با اصلاحات بعدي در بند ٢ ماده اول خود اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي درتهران را مكلف نموده كه نسبت به ثبت علائم تجارتي و اختراعات و نام تجارتي و اشكال و ترسيمات صنعتي اقدام نمايد ولي تا كنون ايين نامه اجرايي ماده ٥٨٢ ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمايت قانوني از دارنده ويا تعقيب افراد سو استفاده كنند از نام تجارتي و به تصويب نرسيده است . با اين ترتيب در حال حاضر ثبت اسم تجارتي بدون تصويب آيين نامه اجرايي ثبت و حمايت از اسم تجارتي امكان پذير نمي باشد و معمولا متقاضي اسم تجارتي را به عنوان علامت تجارتي به ثبت مي رساند.
شايان ذكر است به موجب ماده ٣ قانون سجل احوال مصوب ١٣٠٧ كسي حق ندارد نام خانوادگي شخص ديگري را به عنوان است تجارتي يا عنوا تلگرافي خود قرار ميدهد.
چهارم- نحوه تقاضا و ثبت علائم تجارتي
در حقوق ايران حق استعامال انحصاري علامت فقط به كسي متعلق دارد كه علامت را به ثبت رسانيده است(مستفاد ازماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتي اختياري است مگر درمواردي كه قانون ثبت آن را الزامي دانسته باشد (مستفاد از تبصره ١ ماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) به منظور جلوگيري از تقلب و تقليد و از نظر تسهيل نظارت در ساخت كالاهايي كه براي مصرف واستعمال مستقيم بر روي بدن انسان به كار ميرود ماده ١ آيين نامه نصب وثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراكي و آرايشي مصوب سوم ارديبهشت ماه ١٣٢٨ مقرر مي دارد: تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي مشروحه در ماده ٥ اعم از آنكه در داخل ايران و يادر خارج ساخته و وارد كشور شده و در بازار تحت اسم مشخصي با نصب برچسب به معرض فروش قرار مي گيرند بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شده بوده و در روي برچسب نكات زير تصريح گردد:
اسم تجارتي و نشاني سازنده جنس با قيد كشور مبدا.
- شماره ثبت علامت در ايران.
- تقاضاي ثبت علامت بايد در اظهارنامه ثبت علامت بازرگاني در سه نسخه روي نمونه هاي چاپي از طرف متقاضي ياوكيل وي تهيه و تسليم گردد. اظهارنامه مذكور بايد دارادي تاريخ و امضا بوده و حاوي نكات زير باشد:
- امضا كننده اظهارنامه صاحب علامت.
- اقامتگاه قانوني (شخص حقيقي يا حقوقي).
-رشته تجارت يا نوع صنعت.
- اسم و اقامتگاه اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ و اخطار را دارند.
- كالا و طبقات علامت بر طبق آيين نامه (ق.ث.ع.و.ا).
- شرح و توصيف علامت.
-طرز مخصوص استعمال علامت مانند اينكه قيد شود به وسائل مختلف به هرشكل واندازه و نوع چاپ
در خاتمه اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي پس از دريافت اظهارنامه نحوه تنظيم آن را با مقررات تطبيق و مراتب رادر دفتر ثبت مي كند سپس نسخه ثاني اظهارنامه را امضا و مهر نموده به متقاضي به عنوان رسيد مسترد مي دارد. اداره ثبت مكلف استكه ظرف ١٥ روز اظهارنامه و ساير مدارك مذكور را مورد بررسي قرارداده و چنانچه نواقصي در آنها مشاهده نمايدمراتب را جهت رفع نقص به متقاضي ابلاع كند. اما در صورت كامل بودن اظهارنامه علامت مورد تقاضا را به ثبت رسانيده و مراتب را در روزنامه رسمي با قيد نام و نشاني صاحب علامت و كالاهايي كه در آنها از علامت استفاده مي شود آگهي نمايد. در صورتي كه ظرف ٣٠ روز از تاريخ نشر آگهي اعتراضي از طرف اشخاص ذينفع به عمل نيايد اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضي در دفتر مخصوص به ثبت رسانيده و گواهي ثبت را به درخواست كننده تسليم مي نمايد.
(مستفاد از مواد ٦ و ٧و ٩و ١٠ و ١١ آ.ق.ث.ع.و

http://brand4sell.com

 

ثبت نام تجاري، ثبت علامت تجاري ، 09123707174,ثبت علائم تجاري ، ثبت اسم تجاري، ثبت برند تجاري، ثبت لوگو، ثبت نام تجاري در ايران، ثبت نام تجاري محصول، ثبت نام تجاري كالا، مراحل ثبت نام تجاري، سازمان ثبت نام تجاري، اظهارنامه ثبت نام تجاري، فرم ثبت نام تجاري، اداره ثبت نام تجاري، هزينه ثبت نام تجاري، مدارك ثبت نام تجاري، شرايط ثبت نام تجاري، آدرس اداره ثبت نام تجاري، سامانه ثبت نام تجاري، نحوه ثبت نام تجاري، ثبت نام تجاري شركت ، ثبت نام تجاري بين المللي ، ثبت نام صنعتي، ثبت نام تجاري در سيستم مادريد، ثبت نام تجارتي، ثبت علامت تجاري در ايران، ثبت علامت تجاري محصول، ثبت علامت تجاري كالا، مراحل ثبت علامت تجاري، سازمان ثبت علامت تجاري، اظهارنامه ثبت علامت تجاري، فرم ثبت علامت تجاري، اداره ثبت علامت تجاري، هزينه ثبت علامت تجاري، مدارك ثبت علامت تجاري، شرايط ثبت علامت تجاري، آدرس اداره ثبت علامت تجاري، سامانه ثبت علامت تجاري، نحوه ثبت علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شركت، ثبت علامت تجاري بين المللي ، ثبت علامت صنعتي، ثبت علامت تجاري در سيستم مادريد، ثبت علامت تجارتي، ثبت برند تجاري در ايران، ثبت برند تجاري محصول، ثبت برند تجاري كالا، مراحل ثبت برند تجاري، سازمان ثبت برند تجاري، اظهارنامه ثبت برند تجاري، فرم ثبت برند تجاري، اداره ثبت برند تجاري، هزينه ثبت برند تجاري، مدارك ثبت برند تجاري، شرايط ثبت برند تجاري، آدرس اداره ثبت برند تجاري، سامانه ثبت برند تجاري، نحوه ثبت برند تجاري، ثبت برند تجاري شركت ، ثبت برند تجاري بين المللي ، ثبت برند صنعتي، ثبت برند تجاري در سيستم مادريد، ثبت برند تجارتي، ثبت علائم تجاري در ايران، ثبت علائم تجاري محصول، ثبت علائم تجاري كالا، مراحل ثبت علائم تجاري، سازمان ثبت علائم تجاري، اظهارنامه ثبت علائم تجاري، فرم ثبت علائم تجاري، اداره ثبت علائم تجاري، هزينه ثبت علائم تجاري، مدارك ثبت علائم تجاري، شرايط ثبت علائم تجاري، آدرس اداره ثبت علائم تجاري، سامانه ثبت علائم تجاري، نحوه ثبت علائم تجاري، ثبت علائم تجاري شركت ، ثبت علائم تجاري بين المللي ، ثبت علائم صنعتي، ثبت علائم تجاري در سيستم مادريد، ثبت علائم تجارتي، ثبت اسم تجاري در ايران، ثبت اسم تجاري محصول، ثبت اسم تجاري كالا، مراحل ثبت اسم تجاري، سازمان ثبت اسم تجاري، اظهارنامه ثبت اسم تجاري، فرم ثبت اسم تجاري، اداره ثبت اسم تجاري، هزينه ثبت اسم تجاري، مدارك ثبت اسم تجاري، شرايط ثبت اسم تجاري، آدرس اداره ثبت اسم تجاري، سامانه ثبت اسم تجاري، نحوه ثبت اسم تجاري، ثبت اسم تجاري شركت ثبت اسم تجاري بين المللي ، ثبت اسم صنعتي، ثبت اسم تجاري در سيستم مادريد، ثبت اسم تجارتي، ثبت لوگو تجاري در ايران، ثبت لوگو تجاري محصول، ثبت لوگو تجاري كالا، مراحل ثبت لوگو تجاري، سازمان ثبت لوگو تجاري، اظهارنامه ثبت لوگو تجاري، فرم ثبت لوگو تجاري، اداره ثبت لوگو تجاري، هزينه ثبت لوگو تجاري، مدارك ثبت لوگو تجاري، شرايط ثبت لوگو تجاري، آدرس اداره ثبت لوگو تجاري، سامانه ثبت لوگو تجاري، نحوه ثبت لوگو تجاري، ثبت لوگو تجاري شركت ، ثبت لوگو تجاري بين المللي ، ثبت لوگو صنعتي، ثبت لوگو تجاري در سيستم مادريد، ثبت لوگو ، تجارتي،برند لباس،تاپ برند، نام برند،برندها،انواع برند،برندهاي معروف،دانشگاه برند، برند برتر،نام هاي تجاري

 

 

طبقه بندي علايم تجاري

۲۸۳ بازديد

طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري


 
 طبقه 1 – مواد شيميايي مورد استفاده در صنايع، علوم، عكاسي و همچنين كشاورزي، باغباني و جنگلباني؛ رزين‌هاي مصنوعي پردازش نشده؛ پلاستيك‌هاي پردازش نشده؛ كودهاي گياه؛ تركيبات اطفاء حريق؛ مواد آبكاري و جوشكاري فلزات؛ مواد شيميايي براي نگهداري مواد غذايي؛ مواد دباغي؛ چسب‌هاي صنعتي.
 

طبقه 2 – رنگ، روغن؛ جلا؛ لاك؛ موادضدرنگ زدگي و جلوگيري كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگي؛ مواد تثبيت رنگ، رزين يا صمغ‌هاي خام طبيعي؛ فلزات به صورت پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.
 

طبقه 3 – تركيبات سفيدكننده و ساير مواد مخصوص شستشوي لباس؛ مواد مخصوص تميز كردن، براق كردن، لكه‌گيري و سائيدن؛ صابون؛ عطريات، روغن‌هاي اسانس، مواد آرايشي؛ لوسيون‌هاي مو؛ گرد و خمير دندان.
 

طبقه 4 – روغن‌ها و گريس‌هاي صنعتي؛ روان‌كننده‌ها، تركيبات گردگيري، مرطوب كردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنايي؛ انواع شمع و فتيله چراغ.
 

طبقه 5 – مواد داروئي و بيطاري؛ مواد بهداشتي براي مصارف پزشكي؛ مواد رژيمي براي مصارف پزشكي، غذاي كودكان؛ انواع گچ شكسته‌بندي، لوازم زخم‌بندي؛ مواد پركردن دندان، موم د ندانسازي؛ ضدعفوني كننده‌ها؛ مواد نابودكننده حشرات موذي؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه.
 

طبقه 6 – فلزات عادي و آلياژهاي آن‌ها؛ مواد ساختماني فلزي؛ ساختمان‌هاي فلزي قابل حمل؛ مواد فلزي خطوط راه‌آهن؛ كابل و سيم‌هاي غيربرقي از جنس فلزات عادي؛ آهن‌آلات، اقلام كوچك فلزي؛ لوله و مجراهاي فلزي؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ سنگ‌هاي  معدني فلزات.
 

طبقه 7 – انواع ماشين و ماشين‌هاي افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقليه زميني)؛ قفل و بست  حلقه‌هاي اتصال قطعات ماشين‌ها و قطعات انتقال قوه (به غير از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقليه زميني)؛ لوازم و ابزار كشاورزي (به استثناي ابزارهاي دستي)؛ ماشين جوجه كشي.
 

طبقه 8 – انواع  ابزار و لوازم دستي (كه با دست كار مي‌كنند)؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمري، تيغ.
 

طبقه 9 – اسباب و آلات علمي، دريانوردي، مساحي، عكاسي، سينمايي، بصري، وزن كردن، اندازه‌گيري، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدايت، قطع و وصل، تبديل، ذخيره‌سازي، تنظيم يا كنترل جريان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال يا تكثير صوت يا تصوير؛ اسباب ذخيره اطلاعات مغناطيسي، ديسك‌هاي قابل ضبط؛ ماشين‌هاي فروش خودكار و مكانيسم دستگاه‌هايي كه به سكه كار مي‌كنند؛ صندوق‌هاي ثبت مبلغ دريافتي، ماشين‌هاي حساب، تجهيزات داده‌پردازي و رايانه‌اي؛ دستگاه آتش نشاني.
 

طبقه 10 – آلات و ابزار جراحي، پزشكي، دندانسازي و بيطاري، اندام‌هاي مصنوعي، دندان و چشم‌مصنوعي؛ اقلام ارتوپدي؛ مواد بخيه زني.
 

طبقه 11 – دستگاه‌هاي روشنايي، حرارتي، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهويه، تأمين آب بهداشتي.
 

طبقه 12 – وسائط نقليه، دستگاه‌هاي حمل و نقل زميني، دريايي يا هوايي.
 

طبقه 13 – اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبيل موشك، خمپاره و غيره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتشبازي.
 

طبقه 14 – فلزات گرانبها و آلياژهاي آن‌ها و كالاهايي كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آن‌ها روكش شده‌اند و در ساير طبقات ذكر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌هاي گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازي و زمان سنجي.
 

طبقه 15 – آلات موسيقي.
 

طبقه 16 – كاغذ، مقوا و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافي؛ عكس؛ نوشت‌افزار؛ چسب براي مصارف تحريري يا خانگي؛ لوازم نقاشي؛ قلم مو نقاشي؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتري (به استثناي مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثناي دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستيكي براي بسته‌بندي (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند)؛ حروف و كليشه چاپ.
 

طبقه 17 – لاستيك، كائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، ميكا (سنگ طلق) و كالاهاي ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پلاستيك داراي شكل و قالب خاص براي استفاده در توليد ساير كالاها؛ مواد بسته‌بندي، درپوش‌گذاري، انسداد و عايق‌بندي؛ لوله‌هاي قابل ارتجاع غيرفلزي.
 

طبقه 18 – چرم و چرم مصنوعي و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پوست حيوانات؛ چمدان، كيسه و كيف‌هاي مسافرتي؛ چتر، چتر آفتابگير و عصا؛ شلاق، يراق و زين و برگ.
 

طبقه 19 – مواد و مصالح ساختماني (غيرفلزي)؛ لوله‌هاي غيرفلزي سخت و غيرقابل انعطاف براي استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قير و قطران؛ ساختمان‌هاي متحرك غيرفلزي؛ بناهاي يادبود غيرفلزي.
 

طبقه 20 – مبلمان و اثاثيه، آيينه، قاب عكس؛ كالاهاي ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني، حصير، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، كهربا، صدف مرواريد، كف دريا و بدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند).
 

طبقه 21 – ظروف خانگي يا لوازم آشپزخانه (كه از فلزات قيمتي ساخته يا روكش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس  قلم مو(به استثناي قلم موهاي نقاشي)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تميزكاري؛ سيم ظرفشويي؛ شيشه كار شده يا نيمه كار شده (به استثناي شيشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شيشه آلات، اشياء ساخته شده از چيني و سفال كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند.
 

طبقه 22 – طناب، رسيمان، تور، چادر، سايبان، برزنت (تارپولين)، بادبان و شراع، كيسه و گوني كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لايي و لايه‌گذاري و پوشال (به استثناي لاستيك و پلاستيك)؛ مواد خام ليفي براي نساجي.
 

طبقه 23 – انواع نخ و رشته براي مصارف پارچه بافي و نساجي.
 

طبقه 24 – محصولات نساجي و پارچه‌اي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ انواع روتختي و روميزي.
 

طبقه 25 – انواع لباس و پوشاك، پاپوش و پوشش سر.
 

طبقه 26 – انواع توري و قلابدوزي، روبان، بند (نوار) حاشيه و قيطان؛ دكمه، قزن قفلي، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌هاي مصنوعي.
 

طبقه 27 – انواع فرش، قاليچه، حصير و زيرانداز، لينوليوم و ساير كف پوش‌ها، آويزهاي ديواري (غيرپارچه‌اي).
 

طبقه 28 – انواع بازي و اسباب بازي؛ لوازم ورزشي و ژيمناستيك كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ تزئينات درخت كريسمس.
 

طبقه 29 – گوشت، گوشت ماهي، گوشت طيور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سزيجات و ميوه‌جات به صورت كنسرو، خشك شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و كمپوت؛ تخم مرغ، شير و محصولات لبني؛ روغن‌ها و چربي‌هاي خوراكي.
 

طبقه 30–  قهوه، چاي، كاكائو، شكر، برنج، نشاسته كاسار يا مانيوك (تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراورده‌هاي تهيه شده از غلات، نان، نان شيريني، شيريني‌جات، شيريني يخي؛ عسل، ملاس يا شيره قند؛ مايه خمير، گرد مخصوص شيريني‌پزي يا پخت نان؛ نمك، خردل؛ سركه، انواع سس (چاشني) ادويه جات، يخ.
 

طبقه 31 – محصولات كشاورزي، باغداري و جنگلباني و دانه‌هايي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ حيوانات زنده؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر؛ گياهان و گل‌هاي طبيعي؛ غذاي حيوانات؛ مالت (جو سبز خشك شده).
 

طبقه 32 –   ماءالشعير؛ آب‌هاي معدني وگازدار و ساير نوشيدي‌هاي غيرالكلي؛ آبميوه و شربت‌هاي ميوه‌اي؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه.
 

طبقه 33 – ....
 

طبقه 34– تنباكو، لوازم تدخين؛ كبريت.
 

 
 

خدمات
 

طبقه 35 – تبليغات؛ مديريت تجاري؛ امور اداري تجارت؛ كارهاي دفتري و اداري.
 

طبقه 36 – بيمه؛ امور مالي؛ امور پولي؛ امور مربو به معاملات املاك و مستغلات.
 

طبقه 37 – ساختمان‌سازي؛ تعمير و بازسازي؛ خدمات نصب.
 

طبقه 38 – مخابرات از راه دور.
 

طبقه 39 – حمل و نقل؛ بسته‌بندي و نگهداري كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت‌ها.
 

طبقه 40 – بهسازي و عمل‌آوري مواد.
 

طبقه 41 – آموزش و پروش؛ دوره‌هاي كارآموزي وتعليمي؛ تفريح و سرگرمي؛ فعاليت‌هاي ورزشي و فرهنگي.
 

طبقه 42 – خدمات علمي و فناوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه؛ خدمات تجزيه و تحليل و تحقيقات صنعتي؛ طراحي و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهاي رايانه‌اي.
 

طبقه 43 – خدمات عرضه اغذيه و نوشابه؛ تأمين مسكن و محل اقامت موقت.
 

طبقه 44 – خدمات پزشكي؛ خدمات بيطاري؛ مراقبت‌هاي بهداشتي؛ و زيبايي براي انسان‌ها ياحيوانات؛ خدمات كشاورزي، باغداري و جنگلداري.
 

طبقه 45 – خدمات شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفع نيازهاي افراد ارائه مي‌شوند؛ خدمات امنيتي براي محافظت از افراد، اموال و دارايي‌ها؛ خدمات حقوقي

   

فروش برند،خريد برند،فروش علامت،خريد علامت،برند فروشي،خريد علامت تجاري،علامت تجاري فروشي،فروش علامت تجاري،فروش برند تجاري،خريد برند تجاري،برند تجاري فروشي،ثبت برند تجاري،مدارك لازم جهت ثبت،ثبت علائم تجاري،ثبت علامت تجاري،هزينه ثبت،اداره ثبت علائم تجاري،هزينه ثبت،طبقه بندي،خريد نام تجاري،فروش نام تجاري،ثبت برند تجاري،ثبت برند،ثبت علائم،ثبت نشان تجاري،مالكيت صنعتي،نام تجاري فروشي،خريد و فروش،نقل و انتقال،اضافه كالا،اضافه طبقه،مدارك لازم جهت ثبت برند،تمديد،مدارك لازم جهت ثبت علامت تجاري،ثبت طرح صنعتي،مدارك لازم جهت ثبت طرح صنعتي،اختراع،ثبت اختراع،طرح شبنم،ثبت طرح شبنم،مدارك لازم جهت ثبت طرح شبنم،برند لباس،تاپ برند، نام برند،برند ها،انواع برند،برندهاي معروف،دانشگاه برند، برند برتر،نام هاي تجاري،كارت بازرگاني،ثبت كارت بازرگاني،مدارك لازم جهت ثبت كارت بازرگاني

 

ثبت نام تجاري، ثبت علامت تجاري ، ثبت علائم تجاري ، ثبت اسم تجاري، ثبت برند تجاري، ثبت لوگو، ثبت نام تجاري در ايران، ثبت نام تجاري محصول، ثبت نام تجاري كالا، مراحل ثبت نام تجاري، سازمان ثبت نام تجاري، اظهارنامه ثبت نام تجاري، فرم ثبت نام تجاري، اداره ثبت نام تجاري، هزينه ثبت نام تجاري، مدارك ثبت نام تجاري، شرايط ثبت نام تجاري، آدرس اداره ثبت نام تجاري، سامانه ثبت نام تجاري، نحوه ثبت نام تجاري، ثبت نام تجاري شركت ، ثبت نام تجاري بين المللي ، ثبت نام صنعتي، ثبت نام تجاري در سيستم مادريد، ثبت نام تجارتي، ثبت علامت تجاري در ايران، ثبت علامت تجاري محصول، ثبت علامت تجاري كالا، مراحل ثبت علامت تجاري، سازمان ثبت علامت تجاري، اظهارنامه ثبت علامت تجاري، فرم ثبت علامت تجاري، اداره ثبت علامت تجاري، هزينه ثبت علامت تجاري، مدارك ثبت علامت تجاري، شرايط ثبت علامت تجاري، آدرس اداره ثبت علامت تجاري، سامانه ثبت علامت تجاري، نحوه ثبت علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شركت، ثبت علامت تجاري بين المللي ، ثبت علامت صنعتي، ثبت علامت تجاري در سيستم مادريد، ثبت علامت تجارتي، ثبت برند تجاري در ايران، ثبت برند تجاري محصول، ثبت برند تجاري كالا، مراحل ثبت برند تجاري، سازمان ثبت برند تجاري، اظهارنامه ثبت برند تجاري، فرم ثبت برند تجاري، اداره ثبت برند تجاري، هزينه ثبت برند تجاري، مدارك ثبت برند تجاري، شرايط ثبت برند تجاري، آدرس اداره ثبت برند تجاري، سامانه ثبت برند تجاري، نحوه ثبت برند تجاري، ثبت برند تجاري شركت ، ثبت برند تجاري بين المللي ، ثبت برند صنعتي، ثبت برند تجاري در سيستم مادريد، ثبت برند تجارتي، ثبت علائم تجاري در ايران، ثبت علائم تجاري محصول، ثبت علائم تجاري كالا، مراحل ثبت علائم تجاري، سازمان ثبت علائم تجاري، اظهارنامه ثبت علائم تجاري، فرم ثبت علائم تجاري، اداره ثبت علائم تجاري، هزينه ثبت علائم تجاري، مدارك ثبت علائم تجاري، شرايط ثبت علائم تجاري، آدرس اداره ثبت علائم تجاري، سامانه ثبت علائم تجاري، نحوه ثبت علائم تجاري، ثبت علائم تجاري شركت ، ثبت علائم تجاري بين المللي ، ثبت علائم صنعتي، ثبت علائم تجاري در سيستم مادريد، ثبت علائم تجارتي، ثبت اسم تجاري در ايران، ثبت اسم تجاري محصول، ثبت اسم تجاري كالا، مراحل ثبت اسم تجاري، سازمان ثبت اسم تجاري، اظهارنامه ثبت اسم تجاري، فرم ثبت اسم تجاري، اداره ثبت اسم تجاري، هزينه ثبت اسم تجاري، مدارك ثبت اسم تجاري، شرايط ثبت اسم تجاري، آدرس اداره ثبت اسم تجاري، سامانه ثبت اسم تجاري، نحوه ثبت اسم تجاري، ثبت اسم تجاري شركت  ثبت اسم تجاري بين المللي ، ثبت اسم صنعتي، ثبت اسم تجاري در سيستم مادريد، ثبت اسم تجارتي، ثبت لوگو تجاري در ايران، ثبت لوگو تجاري محصول، ثبت لوگو تجاري كالا، مراحل ثبت لوگو تجاري، سازمان ثبت لوگو تجاري، اظهارنامه ثبت لوگو تجاري، فرم ثبت لوگو تجاري، اداره ثبت لوگو تجاري، هزينه ثبت لوگو تجاري، مدارك ثبت لوگو تجاري، شرايط ثبت لوگو تجاري، آدرس اداره ثبت لوگو تجاري، سامانه ثبت لوگو تجاري، نحوه ثبت لوگو تجاري، ثبت لوگو تجاري شركت ، ثبت لوگو تجاري بين المللي ، ثبت لوگو صنعتي، ثبت لوگو تجاري در سيستم مادريد، ثبت لوگو ، تجارتي،برند لباس،تاپ برند، نام برند،برند ها،انواع برند،برندهاي معروف،دانشگاه برند، برند برتر،نام هاي تجاري


علامت تجاري چيست؟

۴۲۳ بازديد

علائم تجاري چيست؟

علائم تجارتي صنعتي يا خدماتي . نشانه هايي هستند كه براي معرفي كالاها و محصولات صنعتي و يا خدماتي از لحاظ كيفيت و ضمانت جنس آنها مورد استفادهقرار مي گيرد. اين علائم ممكن است اسامي مركب شامل نقش تصوير و كلمه بوده يا به صورت تفنني (فانتزي) مانند ادكلن عقرب يا به صورت اسم منطقه وشهر (عسل سبلان اردبيل) و بالاخره به شكل علامت و ترسيمات برچسب اتيكيت و يا آهنگ مخصوص و غيره باشد.
ماده ١ قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات در تعريف علامت تجارتي مقرر ميدارد:

علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش - تصوير - رقم - حرف- عبارت - مهر- لفاف وغيره آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يافلاحتي اختيار مي شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي اززارعين يا ارباب صنعت و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود.
از ماده فوق مستفاد مي شود كه نوع علامت جنبه حصري ندارد بلكه با توجه بهابتكار از افراد براي شناسايي محصولات واحدهاي توليدي صنعتي يا خدماتي مانند حملونقل زميني هوايي يا دريايي به صورت كلمات حروف ارقام تصاوير افراد عادي يادانشمندان ويا به صورت آهنگ باشد.
علامت تجارتي نه تنها بايد با ساير علائمتجارتي تمايز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس كالا نيز ارتباط تنگاتنگ نشان دهدبلكه بايد توام با ابتكار و نوآوري ترسيم و تنظيم گردد و از اسامي عام وگمراه كنندهدر علامت استفاده نشود مثلا كلمه (شكر) را كه عام و ويژه كالا و جنس خاص است نميتوان به عنوان علامت انتخاب نمود.

اول - خصوصيات علامت تجارتي

 
علامت تجارتي بايد جديد ابتكاري و قابل انتقال بوده و گمراه كننده نباشد.

 1-جديد بودن علامت تجارتي
منظور اين مي باشد كه علامت مورد استفاده بر روي محصول كه براي ثبتارائه مي شود از حيث شكلي بايد جديد بوده و سابقه ثبت واستعمال توسط ديگران رانداشته باشد. در علائم مركب ممكن است در اجزا دو علامت مركب از يك كلمه مشابهاستفاده شده باشد و اجزاي ديگر يكسان و مشابه نباشند به نحوي كه جز مشترك و مشابهدو علامت ميان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوي را فراهم سازد.
شايان ذكر استكه با توجه به جدول طبقه بندي كالا هرگاه براي نوعي كالاي مشخص علامتي از طبقه ايخاص استفاده شود شخص ديگري كه پس از انتخاب علامت مذكور بخواهد براي كالاي خود ازنوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلي استفاده كند با ممنوعيت استفاده وثبت علامت مواجه خواهدشد.

2-ابتكاري بودن علامت تجارتي
از خصوصيات ديگرعلامت تجارتي ابتكاري بودن آن است يعني علامت بايد توام با طراحي و ظرايف شكلي باشداگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمايت نميكند و آثار خوب تجارتي يك علامت ابتكاري را در بر نمي گيرد . از طرفي ديگر ابتكاريبود ن علامت تجارتي ايجاب مي كند اسامي عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت انتخابنشود و بالاخره اينكه به كار بردن خطوط هندسي به شكل لوزي يا دايره و نيز انتخابارقام كه نشانگر كيفيت جنس باشد جنبه ابتكاري ندارد ولي اگر ارقام مورد استفاده بانوع كالا متمايز باشد براي استفاده به عنوان علامت خالي از اشكال خواهد بود.(مانند: عطر شماره ١١٤).

3-عدم ايجاد اشتباه در نظر مشتري
علامت تجارتي نبايد طوريترسيم گردد كه در نظر مشتري ايجاد اشتباه كرده و وي را در تشخيص و تمييز علائمتجارتي ديگر كه قدري با هم مشابهت دارند دچار سردرگمي و انتخاب نادرست كند. ايجاداشتباه در نظر مشتري گاه ممكن است با انتخاب نام منطقه اي خاص به عنوان علامتتجارتي براي كالايي مشخص كه در اصل بين كالا و آن منطقه ارتباطي وجود ندارد صورتپذيرد به نحوي كه مصرف كننده به تصور اينكه كالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوعمبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خريد كالا گمراه گردد.

3-قابليت نقل وانتقال علامت تجارتي
با توجه به ماده ١٢ قانون ثبت و علائم و اختراعات كه مقررمي دارد: (علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالثوقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد) مستفاد مي شودكه علامت تجارتي قابل انتقال است. اما براي آن كه اين انتقال نسبت به اشخاص ثالثمعتبر تلقي گردد. نحوه انتقال علامت از صاحب قبلي به صاحب جديد بايد به ثبت برسد.
ماده ١٤ آيين نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نيز در اين مورد چنين مي گويد:
)تغييرات مربوط به علامت يا طبقه كالا يا صاحب علامت همچنين مربوط به تغييراتنشاني و تابيعيت و نماينده قانوني او در ايران رسميت نخواهد داشت مگر اينكه درايران به ثبت رسيده باشد. ثبت اين تغييرات در روي صفحه مخصوص علامت مربوط به عملخواهد آمد ثبت تغييرات به موجب اظهارنامه رسمي به امضا صاحب علامت يا نماينده قانوني او به عمل خواهد آمد(
شايان ذكر است كه به موجب آيين نامه مذكوراظهارنامه در٣ نسخه تنظيم شده و شماره ثبت علامت در ايران نام اقامتگاه و تابعيت مالك جديد و بالاخره نام و نشاني نماينده قانوني او درايران نوشته مي شود. ضمنااداره مالكيت صنعتي همچنان كه عهده دار مراحل تقاضاي ثبت اوليه علامت مي باشدرسيدگي و نقل و انتقال علامت تجارتي را نيز اقدام مي نمايد. در صورتيكه نقل وانتقالعلامت تجارتي با سند عادي يا رسمي صورت گرفته باشد متقاضي بايد به هنگام ثبت انتقال علامت مدارك مزبور را نيز به اظهارنامه خود ضميمه نمايد و چنانچه علامتي در خارج ازكشور به ثبت رسيده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور به ايران انتقال دهد مكلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج ازكشور را به اظهارنامه خود پيوست نمايد. (مستفاد ازتبصره ماده ١٨ آ.ق.ث.ع.و.ا)

دوم - انواع علائم تجاري

 
انتخاب و ثبت علامتتجارتي تابع شرايط خاصي است كه در قوانين كشورهاي مختلف با توجه به عرف جامعه عفت عمومي اخلاق حسنه مصالح كشور و رعايت مسائل مذهبي و اخلاقي محدوديت هايي براي آنپيش بيني شده است.
در اين قسمت ضمن بررسي علائم ممنوع انواع علامت تجارتي را بادر نظر گرفتن موارد فوق بيان مي داريم:
1- علائم ممنوع
:
- پرچم مملكتي ايران و هر پرچمي كهدولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند.
- علامت هلال احمر - نشانها - انگ هاي دولت ايران
- پرچم رسمي ايران با علامت مخصوص جمهوري اسلامي وشعار الله اكبر
- كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشداز قبيل دولتي وامثال آن
- علامت موسسات رسمي مانندهلال احمرو صليب احمر ونظاير آن.
- علائمي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت باشد.
2- علائم تجارتي صنعتي و خدماتي
درماده ١ ق.ث.ع.و.ا. علامت تجارتي درمعناي عام آن به كاررفته است و شامل هر گونه نشانه اي كه براي امتياز و تشخيص محصولات تجارتي و صنعتي وخدماتي و بالاخره محصولات مربوط به صنعتگران تجار و كشاورزان استعمال مي شود.مثلا ))شهروند)) كه علامت تجارتي فروشگاه شهروند است برروي كليه اشيا فروشگاه مزبورالصاق مي شود . علامت ممكن است برروي محصولات كارخانه نصب شود مانند : شربت سرفه )اكسپكتورانت) كه برروي محصول الصاق مي گردد. علات صنعتي نشانگر محصول معين و جنسآن ميباشد مانند محصولات بهداشتي (داروگر). همچنين ممكن است علامت صنعتي كارخانه ايمتعددباشد. شايان ذكر است كه علائم صنعتي محصولات موجب تشخيص تمييز كالاهاي مشابهاما با توليدمتفاوت ميگردد. مانند : (صابون نخل و زيتون) . درضمن موسسات خدماتي - تجارتي نيز براي ارائه بهتر خدمات به مشتريان و جذب مشتري علامت صنعتي انتخاب مينمايند. مثلا مي توان درمورد خدمات حمل و نقل كلمه (هما) و از خدمات قاليشويي كلمه )شربت اوغلي) را به عنوان علامت تجاري نام برد.
3- علائم فردي جمعي ساده مركب يا صوتي و تصويري
علائم فردي براي اشخاص معين حقيقي يا حقوقي استعمال مي شود. ومشخص كننده محصولات تجارتي متعلق به آنها مي باشد مانند (ارج) اما علائم جمعي برايتمييز محصولات معين يا اشخاص تهيه كننده از آنها استفاده مي شود مانند(سبلان) كهبراي تشخيص و تمييز (عسل) آن منطقه (به طور كلي و بدون توجه به شخص معين ) از محل ديگر مي باشد و يا قالي كرمان كه از علائم جمعي است.
علامت ساده ممكن از ١ باچند كلمه يا حرف تشكيل شود مانند (١ و ١) و يا به صورت نقش و تصوير باشد مانندعلامت (سوسمار) بر روي مداد .
در علامت مركب معمولا كلمه و نقش باهم به صورتتركيبي استفاده مي شوند . همچنين علامت ممكن است به صورت تصويري باشد مانند: منظرهطبيعي كوه (سبلان ) يا كوه (دماوند) براي تبليغ آب معدني و عكس دانشمندي همچون)پاستور) براي تبليغ دارو.
علامت ممكن است به صورت صوتي و غير مادي معرفي گرددمانند آهنگ هاي موسيقي براي تبليغ كالا كه از راديو يا تلويزيون و گاهي هم به همراه شعر پخش ميشود.

سوم - اسم تجارتي

به موجب ماده ٥٧٦ ق.ت. ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه ثبت آن الزامي شناخته شود . بدين ترتيب تاجر مي تواندبراي معرفي كالاي خود از اسم تجارتي استفاده كند . گاهي نام تجارتي كالا با اسمت جارتي يا علامت ساخت آن ادغام و به يك شكل شده و براي شناساندن خود محصول به كارمي رود به عنوان مثال محصول ( آدامس ) كه در آن نام تاجر به عنوان اسم تجارتي استفاده شده و در عين حال محصول را نيز معرفي مي كند و اين نوع علامت را در انگليسي و درفرانسه ناميده اند. به هر حال ممكن است اسم تجارتي غير از نام تاجر باشد مانندفروشگاه گل ياس .
انتخاب اسم تجارتخانه نبايد به نحوي باشد كه مشتريان را درتشخيص كالا گمراه كند . همچنين اسم تجارتي ثبت شده به نام ديگري را نمي توان انتخابو استفاده كرد حتي اگر با نام خانوادگي استفاده كننده اخير يكسان باشد ( مستفاد ازمواد ٥٧٧ و ٥٧٨ ق.ت.) . اسم تجارتي قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت ٥سال مي باشد .
)مستفاد از مواد ٥٧٩ و٥٨٠ ق.ت( .
ثبت اسم تجارتي مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامي است : به عبارت ديگر متقاضي ثبتبا تنظيم اظهارنامه و طي تشريفات مربوط به ثبت و آگهي ثبت علامت را به وسيله اداره ثبت اعلام مي نمايد تا بدين وسيله اشخاص ذينفع با اطلاع از موضوع عند اللزوم اعتراضبه ثبت اسم تجارتي مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استيفا نمايند .
ثبت تجارتي ها نبايد با ثبت اسم تجارتي اشتباه كرد زيرا ثبت نام تاجر با فوت يا حجر تغيير مييابد ولي اسم تجارتي با بقاي خود نشانگر ادامه كار موسسه يا تجارتخانه مي باشد . ماده ٥٨٢ ق.ت.مقرر ميدارد: (وزارت ادليه به موجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي و اعلانآن و اصول محاكمات در دعاوي مربوط به اسم تجارتي را معين خواهد كرد. دراين زمينهدراجراي مواد ٥٢٨ و ٥٨٥ ق.ت. طرح اصلاحي آيين نامه ثبت شركتها مصوب ١٣٤٠ با اصلاحاتبعدي در بند ٢ ماده اول خود اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي درتهران را مكلف نمودهكه نسبت به ثبت علائم تجارتي و اختراعات و نام تجارتي و اشكال و ترسيمات صنعتياقدام نمايد ولي تا كنون ايين نامه اجرايي ماده ٥٨٢ ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمايت قانوني از دارنده ويا تعقيب افراد سو استفاده كنند از نام تجارتي و بهتصويب نرسيده است . با اين ترتيب در حال حاضر ثبت اسم تجارتي بدون تصويب آيين نامهاجرايي ثبت و حمايت از اسم تجارتي امكان پذير نمي باشد و معمولا متقاضي اسم تجارتيرا به عنوان علامت تجارتي به ثبت مي رساند.
شايان ذكر است به موجب ماده ٣ قانون سجل احوال مصوب ١٣٠٧ كسي حق ندارد نام خانوادگي شخص ديگري را به عنوان است تجارتييا عنوا تلگرافي خود قرار ميدهد.

چهارم- نحوه تقاضا و ثبت علائم تجارتي

درحقوق ايران حق استعمال انحصاري علامت فقط به كسي متعلق دارد كه علامت را به ثبت رسانيده است(مستفاد ازماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتي اختياري است مگر درموارديكه قانون ثبت آن را الزامي دانسته باشد (مستفاد از تبصره ١ ماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) بهمنظور جلوگيري از تقلب و تقليد و از نظر تسهيل نظارت در ساخت كالاهايي كه براي مصرفواستعمال مستقيم بر روي بدن انسان به كار ميرود ماده ١ آيين نامه نصب وثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراكي و آرايشي مصوب سوم ارديبهشت ماه١٣٢٨مقرر مي دارد: تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي مشروحه در ماده ٥ اعم ازآنكه در داخل ايران و يادر خارج ساخته و وارد كشور شده و در بازار تحت اسم مشخصي بانصب برچسب به معرض فروش قرار مي گيرند بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شدهبوده و در روي برچسب نكات زير تصريح گردد:
اسم تجارتي و نشاني سازنده جنس باقيد كشور مبدا.
- شماره ثبت علامت در ايران.
- تقاضاي ثبت علامت بايد دراظهارنامه ثبت علامت بازرگاني در سه نسخه روي نمونه هاي چاپي از طرف متقاضي ياوكيلوي تهيه و تسليم گردد. اظهارنامه مذكور بايد دارادي تاريخ و امضا بوده و حاوي نكات زير باشد:
- امضا كننده اظهارنامه صاحب علامت.
- اقامتگاه قانوني (شخص حقيقي يا حقوقي)
-رشته تجارت يا نوع صنعت.
- اسم و اقامتگاه اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ و اخطار را دارند.
- كالا و طبقات علامت بر طبق آيين نامه (ق.ث.ع.و.ا)
- شرح و توصيف علامت.
-طرز مخصوص استعمال علامت مانند اينكه قيد شود به وسائل مختلف به هرشكل واندازه و نوع چاپ
 به موجب ماده ٥قانون ثبت علائم و اختراعات زيرممنوع است

 

ثبت نام تجاري، ثبت علامت تجاري ، 09123707174,ثبت علائم تجاري ، ثبت اسم تجاري، ثبت برند تجاري، ثبت لوگو، ثبت نام تجاري در ايران، ثبت نام تجاري محصول، ثبت نام تجاري كالا، مراحل ثبت نام تجاري، سازمان ثبت نام تجاري، اظهارنامه ثبت نام تجاري، فرم ثبت نام تجاري، اداره ثبت نام تجاري، هزينه ثبت نام تجاري، مدارك ثبت نام تجاري، شرايط ثبت نام تجاري، آدرس اداره ثبت نام تجاري، سامانه ثبت نام تجاري، نحوه ثبت نام تجاري، ثبت نام تجاري شركت ، ثبت نام تجاري بين المللي ، ثبت نام صنعتي، ثبت نام تجاري در سيستم مادريد، ثبت نام تجارتي، ثبت علامت تجاري در ايران، ثبت علامت تجاري محصول، ثبت علامت تجاري كالا، مراحل ثبت علامت تجاري، سازمان ثبت علامت تجاري، اظهارنامه ثبت علامت تجاري، فرم ثبت علامت تجاري، اداره ثبت علامت تجاري، هزينه ثبت علامت تجاري، مدارك ثبت علامت تجاري، شرايط ثبت علامت تجاري، آدرس اداره ثبت علامت تجاري، سامانه ثبت علامت تجاري، نحوه ثبت علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شركت، ثبت علامت تجاري بين المللي ، ثبت علامت صنعتي، ثبت علامت تجاري در سيستم مادريد، ثبت علامت تجارتي، ثبت برند تجاري در ايران، ثبت برند تجاري محصول، ثبت برند تجاري كالا، مراحل ثبت برند تجاري، سازمان ثبت برند تجاري، اظهارنامه ثبت برند تجاري، فرم ثبت برند تجاري، اداره ثبت برند تجاري، هزينه ثبت برند تجاري، مدارك ثبت برند تجاري، شرايط ثبت برند تجاري، آدرس اداره ثبت برند تجاري، سامانه ثبت برند تجاري، نحوه ثبت برند تجاري، ثبت برند تجاري شركت ، ثبت برند تجاري بين المللي ، ثبت برند صنعتي، ثبت برند تجاري در سيستم مادريد، ثبت برند تجارتي، ثبت علائم تجاري در ايران، ثبت علائم تجاري محصول، ثبت علائم تجاري كالا، مراحل ثبت علائم تجاري، سازمان ثبت علائم تجاري، اظهارنامه ثبت علائم تجاري، فرم ثبت علائم تجاري، اداره ثبت علائم تجاري، هزينه ثبت علائم تجاري، مدارك ثبت علائم تجاري، شرايط ثبت علائم تجاري، آدرس اداره ثبت علائم تجاري، سامانه ثبت علائم تجاري، نحوه ثبت علائم تجاري، ثبت علائم تجاري شركت ، ثبت علائم تجاري بين المللي ، ثبت علائم صنعتي، ثبت علائم تجاري در سيستم مادريد، ثبت علائم تجارتي، ثبت اسم تجاري در ايران، ثبت اسم تجاري محصول، ثبت اسم تجاري كالا، مراحل ثبت اسم تجاري، سازمان ثبت اسم تجاري، اظهارنامه ثبت اسم تجاري، فرم ثبت اسم تجاري، اداره ثبت اسم تجاري، هزينه ثبت اسم تجاري، مدارك ثبت اسم تجاري، شرايط ثبت اسم تجاري، آدرس اداره ثبت اسم تجاري، سامانه ثبت اسم تجاري، نحوه ثبت اسم تجاري، ثبت اسم تجاري شركت  ثبت اسم تجاري بين المللي ، ثبت اسم صنعتي، ثبت اسم تجاري در سيستم مادريد، ثبت اسم تجارتي، ثبت لوگو تجاري در ايران، ثبت لوگو تجاري محصول، ثبت لوگو تجاري كالا، مراحل ثبت لوگو تجاري، سازمان ثبت لوگو تجاري، اظهارنامه ثبت لوگو تجاري، فرم ثبت لوگو تجاري، اداره ثبت لوگو تجاري، هزينه ثبت لوگو تجاري، مدارك ثبت لوگو تجاري، شرايط ثبت لوگو تجاري، آدرس اداره ثبت لوگو تجاري، سامانه ثبت لوگو تجاري، نحوه ثبت لوگو تجاري، ثبت لوگو تجاري شركت ، ثبت لوگو تجاري بين المللي ، ثبت لوگو صنعتي، ثبت لوگو تجاري در سيستم مادريد، ثبت لوگو ، تجارتي،برند لباس،تاپ برند، نام برند،برندها،انواع برند،برندهاي معروف،دانشگاه برند، برند برتر،نام هاي تجاري


برند فروشي، ثبت برند تجاري

۲۲۱ بازديد

ثبت علامت تجاري و ثبت برند     09123707174       44283672 021

http://brand4sell.com

علامت تجاري چيست؟

علامت تجاري نشاني ميباشد كه ميتواند اغلام تولبد شده و خدمت هايي كه بوسيله فرد و يا شركت ارائه ميشود از ساير افراد و شركت ها متفاوت ميكند بنا بر ماده 30 قانون علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد. نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي ياحقوقي باشد

www.iranbc.ir

فرايند ثبت علامت

 • امضاء وكالتنامه توسط موكل وتنظيم قرارداد
 • بررسي مدارك و شرايط موكل براي ثبت علامت تجاري
 • قبل شروع شدن پروسه ثبت علامت تجاري اگر نياز به استعلام باشد، و موكل درخواست استعلام را بدهد ابتدا ، برند استعلام مي كنيم.
 • ظرف 2 الي 3 روز كاري روي سيستم اداره ثبت مالكيت صنعتي ارجاع شده بصورت رسمي و پرونده تشكيل مي شود.
 • تاييد : پرونده و اطلاعات هيچ نقصي ندارد، مشابهت ومغايرت ندارد و براي صدور آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري اقدامات بعدي انجام مي شود. ثبت علامت تجاري نياز به 3 آگهي دارد كه اين مرحله اولين آگهي خواهد بود.
  • تاييد : پرونده و اطلاعات هيچ نقصي ندارد، مشابهت ومغايرت ندارد و براي صدور آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري اقدامات بعدي انجام مي شود. ثبت علامت تجاري نياز به 3 آگهي دارد كه اين مرحله اولين آگهي خواهد بود.
   • در اين مرحله بايد روزنامه رسمي انجام شود، يعني درخواست تاييد شده پرونده شما در روزنامه هاي كثيرالانشار چاپ مي شود. توجه داشته باشيد صدور روزنامه رسمي حدود 10 الي 15 روز كاري زمان خواهد برد.
   • پس از روزنامه رسمي اول يك ماه زمان براي اعتراض وجود خواهد داشت تا اگر كسي ادعايي در خصوص علامت تجاري مورد درخواستي شما داشته باشد اعتراض خود را اعلام كند.
   • • پس از گذشت 30 روز اگر هيچ اعتراضي نبود ، خيلي سريع درخواست آگهي دوم داده ميشود. آگهي دوم به معني داشتن شماره ثبت علامت تجاري است.
   • آگهي دومي كه صادر شد و مشكلي نبود سريعا براي چاپ در روزنامه رسمي كثير الانشار اقدام مي شود. (تا اين مرحله روزنامه رسمي دوم انجام شده است)
   • پيگيري روزنامه رسمي داخل سايت 10 الي 15 روز كاري زمان خواهد برد تا چاپ شود
   • با ارسال روزنامه رسمي دوم از طريق وكيل درخواست آگهي انحصاري 10 ساله ثبت علامت را به اداره مالكيت صنعتي مي دهيم.
   • پس از 2 الي 3 روز كاري پرونده بصورت كامل انجام شده و آماده تحويل به موكل مي باشد
   • چيزي در حدود 5 الي 6 ماه كل اين پروسه به طول خواهد انجاميد.
  • رد كامل : پرونده دچار نقص است و قابليت پيگيري ندارد.
  • • مشابهت يا نقص پرونده مشابهت : اين احتمال وجود دارد مجوز، يا مدارك دچار مشكل شده باشد و يا تكميل نباشد، در اين مرحله بايد پيگيري شود و براي رفع نقص اقدام شود. و ديگر احتمالات كه بصورت جزئي در اين مرحله به شما اعلام مي شود. پس از رفع نقص و مشكل مانند مرحله نوع 1 كه تاييد بود عمل مي شود. با اين تفاوت كه اطلاعات و مدارك تكميل خواهد شد.

چرا ثبت علامت انجام ميدهيم

هميشه برند(علامت تجاري) ستون يك كسب و كار و به لحاظ تداوم در تجارت يك نام يا نشان ماندگار بسيار مهم است. بر اين اساس شركت هاي بسياري هستند كه تلاش دارند تا نام يا نشاني كه برايش برنامه ريزي كرده اند به سلامت به مسير موفقيت و پيشرفت خود ادامه دهد. نام يا نشان خود را به ثبت مي رسانند. ثبت علامت تجاري فقط به ثبت رسيدن آن نيست، قوانين استفاده، نگهداري و مسائل آن بسيار مهم مي باشد. از اين رو موسسه تلاش كرده است تا اطلاعات دقيق و مهمي نسبت به ثبت برند، علامت تجاري، لوگو، ثبت نام تجاري و ديگر موارد به موكلين خود اطلاع رساني و در صورتي كه آنها نياز به ثبت علامت تجاري داشتند، از مرحله 0 تا 100 آنها را راهنما و مجري باش

جدول مدارك مورد نياز ثبت علامت تجاري

  ثبت علامت فارسي ثبت علامت لاتين
شخصي كپي شناسنامه
كپي كارت ملي
كپي پروانه كسب،پروانه بهره برداري،جوازتوليد،مجوز مرتبط
 • نمونه برند طراحي شده 6*6
كپي شناسنامه
كپي كارت ملي
كپي پروانه كسب
نمونه برند طراحي شده 6*6
كارت بازرگاني
شركتي
 •  
   آگهي و روزنامه تاسيس شركت و هرنوع تغييرات
   مجوزهاي لازم،پروانه بهره برداري،جوازتوليد،مجوز مرتبط
   كپي شناسنامه و كارت ملي مديرعامل
   يك نمونه از برند طراحي شده 6*6
  آگهي و روزنامه تاسيس شركت و هرنوع تغييرات
  مجوزهاي لازم
  كپي شناسنامه و كارت ملي مديرعامل
  يك نمونه از برند طراحي شده 6*6
  كارت بازرگاني

_ارائه كارت بازرگاني به نام خود شخص براي علامت تجاري شخصي كه حروف لاتين بكار رفته است.

_مجوزهاي لازم:

 •  
  • جواز تاسيس
  • پروانه بهره برداري (توليد يا صنايع)
  • پروانه اشتغال به كار رئيس هيئت مديره يا مديرعامل

5-زمان ثبت علامت تجاري

 •  
  •  
   • دوماه از مرحله تكميل مدارك و شروع به كار
   • چهار ماه و نيم تا صدور پروانه 10 ساله اوليه

فرايند تمديد علامت تجاري

تمام مراحل اجرايي همانند ثبت اوليه برند (علامت تجاري) است و همان هزينه را در بر دارد.

چارت ثبت علامت تجاري

فرايند ثبت توسط گروه مشاورين ثبت اسپيدار انجام شود با توجه به مدارك و مجوز هاي لازم ظرف 2 الي 3 روز كاري
طي 2ماه پيگيري مرتب بابت ثبت و اقدامات لازم ثبتي در صورت وجود نقص به صورت (تخصصي و حقوقي) از طريق قانوني انجام مي شود.
ظرف 3 الي 4 روز كاري انجام گرفته وگواهي ارائه ميگردد ظرف 1 الي 2 روز كاري حضورا انجام مي شود و واريزي آن نيز پرداخت ميگردد.
ظرف 10 الي 15 روز كاري پيگيري و از سيستم و حضوري از اداره دريافت ميگردد پس از گذشت مدت 30 روز براي اعتراضات از طريق اسپيداره داخل پرونده ارائه داده مي شود براي اعلام هزينه نهايي ثبت
پس از واريز هزينه از طريق اينترنتي آگهي دوم ازاداره ثبت مراجعه به ساختمان روزنامه رسمي براي انجام و واريز هزينه روزنامه رسمي اسكن و وارد پرونده مي شود ظرف چند روز كاري بدون تاخير و از طريق وكيل به اداره مالكيت صنعتي ارجاع داده مي‌شود
براي دريافت پروانه انحصاري رنگي مراجعه مي شود اقدامات لازم در فرايند ثبت
ارجاع سيستمي از طريق اسپيدار پيگيري از طريق اسپيداره
يكي از مهمترين قسمت هاي ثبت رفع نقص ها صدور آگهي و تشكيل پرونده
روزنامه رسمي اوليه پيگري اسپيداره اي
ارجاع روزنامه از طريق اسپيداره براي اعلام هزينه دوم روزنامه دوم رسمي
ارجاع روزنامه داخل پرونده اسپيداره (پس از چاپ روزنامه دوم) ارسال روزنامه رسمي دوم براي گرفتن پروانه انحصاري ده ساله (پايان ثبت علامت تجاري)

نكاتي كه براي ثبت برند بايد

 •  
  •  
   • بر خلاف تصور عامه مردم علامت تجاري مشمول هيچگونه مالياتي نمي باشد.
   • علامتي كه در كشور ديگري ثبت شده است در صورتي كه ثبت بين المللي شده باشد نميتوانيد در ايران نيز آن را ثبت كنيد و در صورت ارجاء آن به ثبت پرونده رد خواهد شد.
   • علامت تجاري ميتواندهم نماد شركت باشد هم اسم شركت.

مزاياي ثبت علامت تجاري

 •  
  •  
   • ضمانت ميكند كه مشتريان بتوانند محصول ها و كالا ها را از هم متمايز كند.
   • اين حق را به شركت ها ميدهد كه كالاهايشان را نبست به هم متفاوت كند.
   • وسيله اي براي بازاريابي و پايه اي براي مشهور شدن شركتها ميشود.
   • به افراد ثالت اين اجازه را ميدهد كه از علامت تجاري استفاده كنند و درآمد از محل حق امتياز ها ميباشد.
   • ز اجزاء لازم توافقنامه هاي اعطاي نمايندگي ميباشد.
   • امكان دارد از اموال داراي ارزش درآمد باشد.
   • علامت تجاري به شركت ها را انگيزه مي دهد كه براي بهبود بخشيدن و حفظ كيفيت كالاهاي خود تلاش و سرمايه گذاري كنند.
   • امكان دارد براي اعضاي وام مفيد باشد.

انتقال علامت تجاري صلح علامت :

 •  
   • كپي كارت ملي و شناسنامه افرادي كه قصد انتقال علامت را دارند.
   • امضا وكالت نامه وكيل در موسسه جهت پيگيري صلح علامت
   • ارايه اصل تصديق نامه
   • در صورت شركتي بودن ،آگهي ثبت شركت و تغييرات ضميمه مدارك شود
   • ارايه اصل سند صلح
   • -جهت انتقال علامت تجاري ثبت شده نياز به تنظيم سند رسمي صلح در دفاتر اسناد رسمي مي باشد كه در آن علامت مربوطه به شخص ديگري واگذار مي گردد .
   • استعلام از اداره ثبت علامت براي تاييد سابقه ثبت علامت تجاري مورد نظر.
   • نقل و انتقال در دفترخانه

برچسب‌ها: ثبت علامت, ثبت برند, ثبت نام تجاري, برند تجاري, علامت تجاري